Bemestingsmanagement

Bemestingsmanagement

Werken met bemestingsmanagement

RMA bemestingsmanagement gebruikt nutriëntensensoren om voedingsstoffen af te stemmen op de gewasbehoefte. De nutriëntensensoren meten in de wortelzone de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen voor het gewas, bijvoorbeeld stikstof en kalium. Deze informatie bepaalt het juiste moment en de juiste hoeveelheid van extra voedingsstoffen geven.

bemestingsmanagement met nutriëntensensoren

Voedingsstoffen voor goede teeltopbrengst

Goed meten voorkomt dat een gewas te weinig of teveel voedingsstoffen krijgt. Voedingsstoffen zijn heel belangrijk voor een goede teeltopbrengst en een goede gewaskwaliteit. Een tekort aan voedingsstoffen kan gevolgen hebben voor de opbrengst. Een teveel aan voedingsstoffen kan leiden tot extra uitspoeling hiervan, wat weer leidt tot een negatieve gewasopbrengst.

Precisiebemesting

Telen met RMA bemestingsmanagement is precisiebemesting en zorgt voor hogere gewasopbrengsten door een efficiënte inzet van voedingsstoffen. En omdat bemestingsmanagement niet meer voedingsstoffen gebruikt dan nodig, draagt dit bij aan duurzame landbouw.

Beter bemesten? Neem contact op