Beter beregenen

Beter beregenen

Wanneer beregenen gewas

Met RMA irrigatiemanagement meten agro bodemvochtsensoren de hoeveelheid bodemvocht in de verschillende lagen van de bodem. Het doel hiervan is om op het juiste moment te beregenen met de goede hoeveelheid water, om zo de beregening af te stemmen op de gewasbehoefte. De meetresultaten, die vaak complex zijn, ontvangen telers omgezet in een begrijpelijk advies, op een manier die voor hen handig werkt. Dit kan bijvoorbeeld via een app op een mobiele telefoon.

Bodemvocht meten

Irrigatiemanagement begint met een inventarisatie van de percelen en de locaties. Daarbij zoekt RMA de juiste plaats om het bodemvocht te meten en de bodemvochtsensor te installeren. Welke plaats levert de beste meetgegevens op, die kenmerkend zijn voor het hele teeltperceel?

Irrigatie dashboard

Daarna volgt het inrichten van het systeem. De hoeveelheid vocht die de bodem kan bevatten is afhankelijk van meerdere factoren. Dit betekent dat RMA in een persoonlijk irrigatie dashboard kenmerken van het perceel en het gewas instelt. Denk hierbij aan de grondsoort en de verwachte worteldiepte. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het organische stofgehalte en de infiltratiediepte.

Ondergrens voor droogtestress

Gedurende het seizoen stelt RMA het dashboard steeds preciezer in. De maximale hoeveelheid bodemvocht is, dankzij de metingen, vaak snel duidelijk. Het vaststellen van het moment wanneer het gewas een tekort aan vocht krijgt, vraagt om meer kennis en inzicht. Door zorgvuldig onderzoek en door direct tijdens het begin van het groeiseizoen de metingen te volgen, kan RMA de juiste grenswaarden bepalen. De ondergrens moet snel duidelijk zijn, want dit geeft aan waarop de watertoediening moet beginnen.

Beter beregenen met sensoren

Weerpaal meet gewasverdamping

Aanvullend op de bodemvochtsensor kan RMA ook een weerpaal plaatsen om de actuele gegevens van gewasverdamping en neerslag te meten. Dit geeft een nog completer beeld van hoeveel water het gewas maximaal kan verbruiken.

Beregeningsadvies

De metingen van de bodemvochtsensor en het weerstation gaan elke 30 minuten via 4G of een LoRa-verbinding naar een beveiligde online omgeving in de Cloud van RMA. Het RMA dashboard zet de meetgegevens vervolgens om in een gebruikersvriendelijk beregeningsadvies. De teler kan dit advies 24 uur per dag via een computer, tablet of smartphone app bekijken. RMA zorgt ervoor dat telers hier gemakkelijk mee kunnen werken.

RMA app met beregeningsadvies

Teeltbegeleiding met sensoren

Om de meetinformatie op de juiste manier in de praktijk te brengen, begeleidt RMA vanaf het eerste begin. De combinatie van onze moderne sensoren en gebruiksvriendelijk dashboard met persoonlijke begeleiding ontzorgt telers volledig. Telers kunnen erop rekenen dat RMA hen leert hoe de bodem in elkaar zit, wat de gewasbehoefte is, hoe verdamping werkt en waarom de sensor bepaalde gegevens produceert. RMA zorgt ervoor dat in de loop van het groeiseizoen steeds duidelijker wordt hoe de bodem en het gewas zich gedragen bij een bepaald vochtgehalte of na neerslag. Dat leidt tot een nauwkeuriger planning van de beregening.