Ziektemanagement gewassen

Ziektemanagement gewassen

Werken met ziektemanagement

RMA ziektemanagement is gericht op gewasbescherming en efficiënte inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Met de toepassing van RMA ziektemanagement en agro weerstations kunnen telers sneller en met minder middelen ingrijpen om aantastingen van het gewas, zoals Phytophthora in aardappelen, te voorkomen.

ziektemanagement gewassen

Duurzame teelt

Een gezond gewas is de basis voor een goede opbrengst. Daarom is het belangrijk om gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen, maar voor een duurzame teelt en voedselkwaliteit met zo weinig mogelijk bespuitingen.

Precisielandbouw

Telen met RMA ziektemanagement is een vorm van precisielandbouw en zorgt voor een hoge, duurzame en winstgevende productie. De adviezen van RMA helpen telers dagelijks bij het nemen van de juiste beslissing om wel of niet te spuiten. In plaats van soms onnodig kalenderspuiten, spuiten telers op basis van accurate, actuele en lokale weersinformatie. En, omdat er niet meer gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt dan nodig is, is dit ook beter voor het milieu.

Beter gewasbeschermen? Neem contact op