Beter gewasbeschermen

Beter gewasbeschermen

Wanneer gewas bespuiten tegen ziekte

Gewasbescherming met een managementsysteem vraagt om veel informatie en metingen. Bij RMA ziektemanagement zorgen hoogwaardige agro weerstations in het veld voor de metingen. De informatie komt uit modellen die berekenen of en wanneer de omstandigheden voor het infecteren van een gewas door schimmelziektes gunstig zijn. De modellen zijn ontwikkeld door universiteiten over de hele wereld. RMA verzamelt al deze gegevens om te vertalen in een concreet advies voor bespuiting, zodat gewasbeschermingsmiddelen alleen worden ingezet als dat noodzakelijk is.

Weergegevens meten

Ziektemanagement begint met het door RMA plaatsen van een weerstation, dat iedere 15 minuten klimaatparameters vastlegt. Denk aan parameters zoals temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, neerslag, bladnat, straling, windrichting en -snelheid. Op basis van de locatie van het weerstation wordt ook een 8-daagse weersverwachting opgesteld.

beter gewasbeschermen

Ziektemodellen

De metingen van het weerstation gaan via 4G naar een beveiligde online omgeving in de Cloud van RMA. De meetgegevens worden gebruikt in ziektemodellen. De modellen berekenen samen met de 8-daagse weersverwachting of en wanneer de omstandigheden voor het infecteren van een gewas door schimmelziekten gunstig zijn.

Spuitadvies

Het RMA dashboard zet de gegevens vervolgens om in een spuitadvies. Hierbij staat eenvoud en gebruiksvriendelijkheid centraal. Het spuitadvies is 24 uur per dag via een computer, tablet of smartphone op ons dashboard te bekijken. RMA zorgt ervoor dat telers hier gemakkelijk mee kunnen werken.

spuitadvies RMA app

Spuitweer

Het spuitweer geeft aan wanneer een bespuiting het beste resultaat heeft en draagt zo bij aan een geslaagde gewasbescherming. Een nauwkeurige weersvoorspelling en -meting op het eigen perceel maakt het mogelijk om bijvoorbeeld het spuitmoment veel nauwkeuriger te bepalen. Voor het beste spuitmoment zijn lokale weersomstandigheden zoals het dauwpunt, neerslag en windsnelheid van cruciaal belang.

Teeltadvies

Om de meetinformatie bij gewasbescherming in de praktijk te brengen, begeleidt RMA met teeltadvies. Telers kunnen erop rekenen dat RMA hen leert hoe de levenscyclus van de schimmel in elkaar zit, wat het risico van primaire ziektebronnen is, wanneer de ziekte het gewas kan infecteren, wat de werking en aangrijpingspunten van de verschillende gewasbeschermingsmiddelen zijn en waarom de modellen bepaalde gegevens produceren. Dat begrip is nodig om de juiste conclusie aan de gegevens te verbinden, zodat het juiste gewasbeschermingsmiddel op het juiste moment wordt ingezet.