35 jaar ervaring

35 jaar ervaring

Hoe het begon

Het gebruik van techniek en technische hulpmiddelen is al zo oud als de landbouw zelf. De tijd dat een teler met een wandeling over zijn akkers kon inschatten wanneer en hoeveel water te sproeien is verleden tijd. Met het groter worden van de landbouwbedrijven en het toenemen van het aantal teelthandelingen schakelen telers tegenwoordig steeds vaker de technologie in. Denk aan high-tech RMA sensoren, ontwikkeld door RMA oprichter en eigenaar Peter Raatjes zelf.

"Op mijn vijftiende, zestiende wist ik al wat ik later wilde gaan doen: innovaties ontwikkelen voor de landbouw."

- Peter Raatjes.

Met een studie Akkerbouw, Informatisering en Bedrijfseconomie aan de Agrarische Hogeschool Van Hall Instituut in Groningen en zijn roots in de Veenkoloniën, begrijpt en spreekt Peter de taal van de landbouw. In zijn jeugdjaren was hij ieder vrij uur te vinden op het akkerbouwbedrijf van de buurman. In de tijd dat Peter studeerde kwam de ICT in opmars. Hij sprong daar direct op in en maakte de Informatica tot onderdeel van zijn afstudeerscriptie. Na zijn studie was Peter vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling en vermarkting van managementsystemen voor ziektebestrijding en watermanagement in de landbouw.

Bekijk al onze mijlpalen

Blijven ontwikkelen

Met 35 jaar ervaring in de landbouw weten wij wat nodig is voor een succesvolle teelt. Maar als gedreven onderneming in sensortechniek vinden wij het belangrijk om te blijven vernieuwen in zowel product als markt. Ook blijven wij investeren in ondersteunende kennis om sensortechnologie in de praktijk te gebruiken. Immers, het aanbieden van een sensor alleen is niet voldoende. Daarnaast is het aanboren van nieuwe markten een belangrijk onderdeel van goed ondernemerschap. Dat kan bijvoorbeeld gaan om waterbeheer naast de landbouw, het beheer van openbaar groen of marktontwikkeling in nieuwe landen waar de oplossingen van RMA passend zijn.

Workshops en lezingen

Onze kennis over sensortechnologie in de landbouw delen wij graag. Op verzoek geven wij boeiende presentaties over bijvoorbeeld gewasbescherming, duurzame landbouw, irrigatiemanagement, het verbeteren van waterkwaliteit of bemestingsmanagement.