Irrigatiemanagement

Irrigatiemanagement

Werken met irrigatiemanagement

RMA irrigatiemanagement gebruikt agro bodemvochtsensoren om water efficiënt in te zetten. De bodemvochtsensoren meten de dagelijkse wateropname in verschillende bodemlagen. Deze informatie bepaalt het juiste moment van beregenen met de juiste hoeveelheid water.

Slim beregenen

Bodemvocht is belangrijk voor een goede teeltopbrengst en een goede gewaskwaliteit. Een tekort aan vocht kan grote gevolgen hebben voor de opbrengst. Een teveel aan vocht zorgt voor een verhoogde uitspoeling van voedingsstoffen. Omdat we vaker te maken hebben met extreme weersomstandigheden kan een irrigatie adviessysteem voor slim beregenen telers helpen.

Irrigatiemanagement

Duurzame landbouw

Telen met RMA irrigatiemanagement zorgt voor een hoge productie met winst. Beregenen is immers kostbaar en vraagt veel tijd. En omdat er niet meer water wordt gebruikt dan nodig is, draagt RMA irrigatiemanagement bij aan duurzame landbouw.

Irrigatieadvies

Naast meetwaarden uit bodemvochtsensoren gebruikt RMA irrigatiemanagement andere gegevens zoals satellietbeelden, bodemscans, klimaatgegevens en weersverwachting. RMA verzamelt al deze informatie om te vertalen in een praktisch advies voor irrigatie. De irrigatieadviezen helpen telers dagelijks bij het nemen van de juiste irrigatiebeslissingen. Teveel, te vroeg of te laat beregenen behoren daarmee tot het verleden.

Beter beregenen? Neem contact op