Nieuws

RMA laat sensortechnologie werken. Mis daarover niets. Volg hier ons nieuws.

Sensoren OnderwijsLeerKavel

Op de OnderwijsLeerKavel van 15 hectare bij de Aeres Hogeschool in Dronten kunnen studenten zelf onderzoeken en experimenten uitvoeren als onderdeel van de landbouwstudie. 

Op deze kavel krijgen teeltsystemen voor de akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen van de toekomst vorm. Sensoren voor bodemvocht kunnen daarbij natuurlijk niet ontbreken en RMA draagt graag bij aan de kennisontwikkeling van de studenten.