Nieuws

RMA laat sensortechnologie werken. Mis daarover niets. Volg hier ons nieuws.

Bodemvocht meten boomsector

RMA meet bodemvocht in de boomsector. Net als voor gewassen is voldoende beschikbaarheid van water ook voor bomen van groot belang om in leven te blijven.

Voor een klant in de boomsector biedt RMA een oplossing om op afstand inzicht te krijgen in de hoeveelheid bodemvocht. Het in de openbare ruimte verdekt opstellen van de meetstations was voor de klant een belangrijke voorwaarde. Met onze LoRMA modules is het ondergronds plaatsen van een oplossing geen enkel probleem. Deze modules passen namelijk goed in zogenaamde straatpotten. 

Door bodemvocht op strategische locaties te monitoren is data-gestuurd gebruik van irrigatiesystemen voor de klant mogelijk gemaakt. Dit is toepasbaar bij bijvoorbeeld verplantte bomen of het (tijdelijk) monitoren van bemaling.