Uireka test ziektemodel RMA

Koprot in uien is een hardnekkig probleem. Het ketenproject Uireka doet onder meer onderzoek naar de beheersing van koprot in de teelt van zaaiuien. 

Uireka onderzocht of de bescherming van uien tegen koprot kan verbeteren door gewasbeschermingsmiddelen in te zetten op basis van waarschuwingssystemen. Het ziektemodel van RMA was een van de onderzochte systemen in het proefjaar 2019.

Met het ziektemodel van RMA kwam het percentage uien met koprot na 4 maanden bewaring op 4,3% vergeleken met 9,8% bij een gewoon praktijkschema. Met 3 gerichte bespuitingen tegen koprot op basis van de weersituatie is dit een goed resultaat. Lees meer in het volledige verslag.